Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.104.2022 o ustalenie warunków dostępu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu do nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Powstańców Wielkopolskich, obejmujących działki ewidencyjne o nr 37, 38/2, 40/1, obręb ewidencyjny 28 Miasto Grudziądz, w tym do położonego lub wznoszonego na nieruchomościach budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 24 kwietnia 2023 r. – 24 maja 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 18 maja 2023 r. oraz stanowisko złożone przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu, pismem z dnia 23 maja 2023 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

 

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 05.06.2023 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2023 12:39