Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Systel Systemy Teleinformatyczne M. Linscheid sp.j.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.166.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Systel Systemy Teleinformatyczne M. Linscheid sp.j. do nieruchomości i budynków w Katowicach przy ul. Johna Baildona 2 i 4.

W dniach 8 lutego 2022 r. – 10 marca 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez

  1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 23 lutego 2022 r.
  2. Systel Systemy Teleinformatyczne M. Linscheid sp.j., pismem z dnia 8 marca 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

 

 

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 22.03.2022 14:55
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2022 15:00