Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Systemia.pl sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.218.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Systemia.pl do nieruchomości, w tym budynków, przy ul.: Zwierzynieckiej 30, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g, 32, 32a, 32b w Poznaniu.

W dniach 10 marca 2020 r. – 27 kwietnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził ponowne postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. Od 1 kwietnia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. 30-dniowy termin trwania tego postępowania był zawieszony w związku z art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.). Następnie w związku z art. 15zzs ust. 12 ww. ustawy termin konsultacji zaczął biec dalej i zakończył się 27 kwietnia 2020 r.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Systemia.pl sp. z o.o. z dnia 31 marca 2020 r. oraz stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 marca 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 06.05.2020 12:05