Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Systemia.pl Sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.79.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Systemia.pl do nieruchomości położonych w Poznaniu oraz do budynków realizowanych na nieruchomościach w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego „Tarasy Wilczak”, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 8 kwietnia 2021 r. – 10 maja 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Systemia.pl, pismem z dnia 4 maja 2021 r. oraz opinia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Stanowisko oraz opinia zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 25.05.2021 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2021 11:53