Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.29.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, w tym do budynku posadowionego na nieruchomości.

W dniach 2 września – 2 października 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły stanowiska.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 08.10.2020 13:35