Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.50.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości i budynku w Warszawie przy ul. Serwituty 25.

W dniach 16 grudnia 2020 r. - 15 stycznia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie.

 

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 27.01.2021 09:35
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2021 15:22