Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szelągowskiej 29, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 12 maja 2021 r. – 11 czerwca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.    Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 17 maja 2021 r.
2.    T-Mobile Polska S.A., pismem z dnia 9 czerwca 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 28.06.2021 08:05