Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.52.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 10 oraz Częstochowskiej 38/52 , w tym do posadowionych na nieruchomościach budynków.

W dniach 19 lipca 2021 r. – 18 sierpnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

  1. Prezesa UOKiK, pismem z dnia 28 lipca 2021 r.
  2. Operatora, pismem z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 19.08.2021 12:45