Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dla T-Mobile Polska S.A. w sprawie ustalenia warunków dostępu do nieruchomości i budynku położonego w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 3/5, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 26 lipca 2021 r. – 25 sierpnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne otyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK pismem z dnia 29 lipca 2021 r. oraz stanowisko T-Mobile Polska S.A. pismem z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 01.10.2021 12:00