Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
01.10.2021 12:09 Monika Bednarska-Radecka modyfikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
01.10.2021 12:00 Monika Bednarska-Radecka publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji