Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18 w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 9 września 2021 r. – 11 października 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 17.11.2021 14:00