Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.131.2021 dotyczącej ustalenia warunków, na jakich T-Mobile Polska S.A. uzyska dostęp do nieruchomości położonych w Gdańsku i w Łodzi, w tym do posadowionych na nieruchomościach budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach

W dniach 10 czerwca 2022 r. – 11 lipca 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowiska złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 27 czerwca 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 25.07.2022 10:40