Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.137.2021 dotyczącej ustalenia warunków, na jakich T-Mobile Polska S.A. uzyska dostęp do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wrocławskiej 54, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 9 czerwca 2022 r. – 11 lipca 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowiska złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 29 czerwca 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 25.07.2022 10:40