Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WIT.6174.12.2022, w przedmiocie zmiany umowy o współkorzystaniu z infrastruktury elektroenergetycznej pomiędzy T-Mobile Polska S.A. a Tauron Dystrybucja S.A.

W dniach 5 lipca 2022 r. – 4 sierpnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Walczak
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 08.09.2022 11:55