Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.235.2021 zmieniającej umowę dzierżawy zawartą w dniu 2 stycznia 2012 r. pomiędzy GTS Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) a Carmel Investment sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

W dniach 18 sierpnia 2022 r. – 19 września 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 30.09.2022 11:30
Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2022 11:42