Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.123.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości i budynków położonych przy ul. Leonarda da Vinci 5 w Gliwicach.

W dniach 25 października 2022 r. - 24 listopada 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez

  1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 7 listopada 2022 r.
  2. „POLAND BUSINESS PARK IV” sp. z o.o., pismem z dnia 21 listopada 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

 

 

https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektu-decyzji-prezesa-uke-dla-t-mobile-polska-s-a-,2287.html

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 05.12.2022 11:45