Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.43.2022, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości i budynku położonego w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 13 grudnia 2022 r. – 13 stycznia 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły dwa stanowiska konsultacyjne tj. stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 2 stycznia 2023 r., oraz stanowisko złożone przez Toya sp. z o.o. pismem z dnia 9 stycznia 2023 r.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 03.02.2023 14:00