Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.154.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości i budynku położonego w Warszawie przy ul. Królewskiej 18.

W dniach 3 września – 4 października 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karola-Wesołowska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 08.11.2021 08:15
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2021 08:24