Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.193.2020 o zmianę „Umowy dzierżawy infrastruktury w Budynku UBIQ BUSINESS PARK”, zawartej w dniu 21 maja 2015 r. pomiędzy poprzednikiem prawnym T-Mobile Polska S.A. oraz „111 Serwis” sp. z o.o.

W dniach 30 grudnia 2021 r. – 31 stycznia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.    Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 10 stycznia 2022 r., oraz 
2.    UBIQ BUSINESS PARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, pismem z dnia 31 stycznia 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i są obecnie przedmiotem analizy Prezesa UKE.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak-Wesołowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 15.02.2022 14:00