Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla TEL-KAB sp. z o.o. sp.k.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.122.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla TEL-KAB sp. z o.o. sp.k. do nieruchomości i budynku położonych przy ul. Akacjowej 8 w Pruszkowie.
 

W dniach 9 listopada 2022 r. - 9 grudnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie.

 

 

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 22.12.2022 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2022 13:17