Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
22.12.2022 13:17 Monika Bednarska modyfikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla TEL-KAB sp. z o.o. sp.k.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
22.12.2022 13:15 Monika Bednarska publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla TEL-KAB sp. z o.o. sp.k.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji