Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Telefonia Dialog sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.97.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Telefonia Dialog sp. z o.o., do nieruchomości i budynku przy ul. Prostej 6 w Zielonej Górze.

W dniach 6 września 2018 r. – 8 października 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez 
1. Wspólnotę Mieszkaniową Prosta 6 w Zielonej Górze, pismem z dnia 14 września 2018 r.
2. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 20 września 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 16.10.2018 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2018 14:35