Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla TELPOL Jerzy Krempa

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.19.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla TELPOL Jerzy Krempa do nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Spisaka 29B, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 10 sierpnia 2021 r. – 9 września 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 6 września 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 20.09.2021 10:35