Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla TELPOL Jerzy Krempa

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.111.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla TELPOL Jerzy Krempa do nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Wandy 32 A, B, C, D, E, w tym do posadowionych na niej budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 17 czerwca 2021 r. – 19 lipca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 6 lipca 2021 r. oraz Wspólnotę Mieszkaniową „Wandy 32 A, B, C, D, E” w Chorzowie, pismem z dnia 12 lipca 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 22.09.2021 08:30