Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla „Timplus” s.c. Bogusław Dudek Radosław Walentowski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.337.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla „Timplus” s.c.
Bogusław Dudek Radosław Walentowski do nieruchomości i budynków położonych w Żyrardowie.

W dniach 8 sierpnia – 7 września 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1) Żyrardowską Spółdzielnię Mieszkaniową, pismem z dnia 22 sierpnia 2018 r.,
2) „Timplus” s.c. Bogusław Dudek Radosław Walentowski, pismem z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 14.09.2018 09:25
Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2018 09:58