Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dla UPC Polska sp. z o. o. w sprawie ustalenia warunków dostępu do nieruchomości i do wznoszonego lub posadowionego na niej budynku położonego we Wrocławiu przy ul. Wielkiej 27, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 1 września 2021 r. – 1 października 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK pismem z dnia 17 września 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 11.10.2021 10:40