Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.279.2021 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Lubinie przy ul. Gen. J. Bema 7a i 8, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

 

W dniach 13 października 2022 r. – 14 listopada 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 26 października 2022 r.,

 

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 11.01.2023 09:30