Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska Sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.115.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska Sp. z o. o. do nieruchomości położonej we Wrocławiu, obejmującej działki ewidencyjne o numerach 39/1 oraz 40 z obrębu ewidencyjnego 0069 Zgorzelisko, w tym do posadowionych lub wznoszonych na tych działkach budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 18 września – 18 października 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 5 października 2018 r. oraz UPC Polska Sp. z o. o., pismem z dnia 18 października 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 29.10.2018 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2018 14:22