Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska Sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.65.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska Sp. z o.o. do nieruchomości położonych we Wrocławiu, obejmujących działki ewidencyjne o nr 61/1, 61/4, 61/5 i 61/6 z obrębu 0035 Maślice, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 4 października 2018 r. –  5 listopada 2018 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne  dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
  
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 23 października 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i znajdą odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 13.11.2018 14:10
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2018 14:16