Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska Sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.78.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska Sp. z o.o. do nieruchomości położonej we Wrocławiu, obejmującej działkę ewidencyjną o nr 1/8 z obrębu 0040 Oporów, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach  16 października 2018 r. –  15 listopada 2018 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne  dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
  
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dni 29 października 2018 r.
2. UPC Polska sp. z o.o. pismem z dnia 15 listopada 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i znajdą odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 22.11.2018 11:45
Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2018 12:03