Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.48.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości położonej we Wrocławiu, obejmującej działkę ewidencyjną o nr 19/9, obręb 0035 Maślice, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 2 listopada – 3 grudnia 2018 r., Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez: 
1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 20 listopada 2018 r.,
2. Arkop sp. z o.o. Projekt 2 sp. k., pismem z dnia 30 listopada 2018 r., 
3. UPC Polska sp. z o.o., pismem  z dnia 30 listopada 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Poniżej przesyłam ponadto link do komunikatu o wszczęciu postępowania konsultacyjnego w powyższej sprawie.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 13.12.2018 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2018 13:27