Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.65.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości we Wrocławiu obejmujących działki ewidencyjne o nr 61/5 i 61/6 z obrębu 0035 Maślice, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 9 stycznia 2019 r. –  8 lutego 2019 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 23 stycznia 2019 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 27.02.2019 16:25