Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.4.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości położonej we Wrocławiu obejmującej działkę ewidencyjną o nr 61/1 z obrębu 0035 Maślice, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 13 maja 2019 r. – 12 czerwca 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez UPC Polska sp. z o.o., pismem z dnia 24 maja 2019 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 12.07.2019 14:00