Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Virtual Space Maciej Wasiuta

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.102.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Virtual Space Maciej Wasiuta, do nieruchomości w Policach, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”.

W dniach 24 listopada 2020 r. – 24 grudnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 9 grudnia 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 12.01.2021 10:30