Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Virtual Space Maciej Wasiuta

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.67.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Virtual Space Maciej Wasiuta do nieruchomości i budynku położonego w Szczecinie przy ul. Szczecińskiej 28-32, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 02.07 – 01.08.2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 16.07.2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 13.08.2018 13:50