Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla WiFiKomputer Jacek Pszczółkowski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.7.2022, w sprawie zmiany warunków dostępu dla WiFiKomputer Jacek Pszczółkowski do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) PGE Dystrybucja S.A.
 

W dniach 16 stycznia – 15 lutego 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko WiFikomputer Jacek Pszczółkowski, pismem z dnia 10 lutego 2023 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i jest obecnie przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bujnicki
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 23.02.2023 14:15