Wyniki konsultacji projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu Skyware do kabli telekomunikacyjnych Zodiak

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu Skyware sp. z o. o. do kabli telekomunikacyjnych Spółdzielni Zodiak.

W dniach 17 września 2020 r. – 19 października 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1. Skyware, pismem z dnia 29 września 2020 r.,
2. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 30 września 2020 r.


Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej. 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 30.10.2020 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2020 11:22