Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
18.05.2018 15:35 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wyniki postępowania konsultacyjnego dla Stowarzyszenia Telewizji Kablowej ,,TV SAT 364”
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji