Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5935 MHz

20 kwietnia 2023 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 5875-5935 MHz (dalej „Projekt”).

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie do dnia 26 maja 2023 r..

W toku postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paweł Deoniziak
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 05.06.2023 10:25