Zakończenie konsultacji projektu decyzji Fiberway - Gmina Kazimierza Wielka

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji nr DR.WIT.6174.4.2020 w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Fiberway sp. z o. o. do infrastruktury technicznej (słupów oświetleniowych) Gminy Kazimierza Wielka.

W dniach 26 marca 2021 r. – 25 kwietnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

  1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z 12 kwietnia 2021 r.,
  2. Fiberway sp. z o. o., pismem z 22 kwietnia 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 07.05.2021 15:25
Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2021 15:33