Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Gołdapskiego dla NEXERA

Przed Prezesem UKE prowadzone jest postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji, znak: GN.6821.6.2019.AF, przedłożonej przez Starostę Gołdapskiego przy piśmie z dnia 31 października 2019 r., znak: SWG.6821.1.4.2019.PW, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, gmina Gołdap, oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 140/30, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na ww. nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci mikrokanalizacji wraz z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym, w związku z prowadzeniem czynności wyjaśniających, dotyczących stanu prawnego nieruchomości, załatwienie sprawy nastąpi do dnia 18 czerwca 2020 r.

Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 30 kwietnia 2020 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 30.04.2020 11:05