Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
09.10.2020 15:33 Radosław Białek modyfikacja Dokument: Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego UKE – samochody 2020.
Kategoria: Majątek ruchomy UKE
09.10.2020 15:25 Radosław Białek publikacja Dokument: Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego UKE – samochody 2020.
Kategoria: Majątek ruchomy UKE