Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego UKE – samochody listopad 2021

Stosownie do postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), organy administracji publicznej, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje gospodarki budżetowej zainteresowane pozyskaniem składników rzeczowych majątku ruchomego wskazanych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, powinny złożyć pisemne wnioski do Dyrektora Generalnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej do dnia 19 listopada 2021 r. do godz. 15:00. Wniosek o przekazanie składników majątku ruchomego na rzecz instytucji gospodarki budżetowej należy złożyć za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej instytucji funkcje organu założycielskiego.

Wnioski należy składać na adres siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

Oględziny rzeczowych składników majątku ruchomego wskazanych w załączniku można przeprowadzać po telefonicznym uzgodnieniu terminu:

Poz. 1 i 2.

W Obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy k. Stanisławowa w następujące dni: poniedziałek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 19.00 (szczegóły dojazdu na stronie internetowej UKE patrz: Obiekt Infrastruktury UKE w Boruczy). Osoba do kontaktu Pani Magdalena Kijek tel. 609-464-513.

Poz. 3.

W siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi, 90-039 Łódź ul. Nawrot 85 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15. Osoba do kontaktu: Pan Jacek Hałajko tel. 42 676-85-27 .

Poz. 4.

W garażu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu 50-513 Wrocław ul. Owsiana 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15. Osoba do kontaktu: Pan Czesław Żołnierz tel. 71 348-86-56.

Poz. 5.

W siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich 41-106 Siemianowice Śląskie ul. Wróblewskiego 75 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Osoba do kontaktu: Pan Krzysztof Figaszewski tel. 668-470-893.

Poz. 6.

W garażu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku 15-354 Białystok ul. Pogodna 22. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. Kontakt do sekretariatu Delegatury UKE tel. 85 657-83-10. Sprawę prowadzi Pan Tomasz Łatuszyński.

Poz. 7.

W siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze 65-021 Zielona Góra ul. J. Dąbrowskiego 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00. Osoba do kontaktu: Pan Krzysztof Duzinkiewicz tel. 668-470-913.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dariusz Walaszczyk
Osoba publikująca informację: Radosław Białek
Data publikacji: 05.11.2021 08:40