Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
20.05.2019 14:25 Radosław Białek publikacja Dokument: Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Krakowie
Kategoria: Majątek ruchomy UKE