Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
07.09.2020 13:50 Radosław Białek modyfikacja Dokument: Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Krakowie
Kategoria: Majątek ruchomy UKE
07.09.2020 13:45 Radosław Białek publikacja Dokument: Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Krakowie
Kategoria: Majątek ruchomy UKE