Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
30.08.2019 14:35 Radosław Białek publikacja Dokument: Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Szczecinie
Kategoria: Majątek ruchomy UKE