Urządzenia niewymagające pozwolenia

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo telekomunikacyjne nie wymaga pozwolenia używanie:

 1. urządzeń radiowych przeznaczonych wyłącznie do odbioru,
 2. urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego:
  1. używanego przez zagraniczny statek powietrzny, morski lub statek żeglugi śródlądowej, zgodnie z międzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi, jeżeli urządzenie zostało dopuszczone do używania przez właściwy organ;
  2. używanego, zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w służbie amatorskiej przez cudzoziemca oraz obywatela polskiego stale rezydującego za granicą podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jednorazowo pobyt taki nie jest dłuższy niż 90 dni;
  3. końcowego:
   1. dołączanego do zakończenia sieci telekomunikacyjnej, z wyłączeniem urządzeń stosowanych w służbie lotniczej, morskiej lub żeglugi śródlądowej,
   2. służącego do utrzymywania łączności z przebywającym krótkookresowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub znajdującym się na nim w tranzycie, zagranicznym pojazdem, statkiem powietrznym, morskim lub statkiem żeglugi śródlądowej, przytwierdzonego w sposób trwały do tego pojazdu lub statku, wykorzystującego międzynarodowo uzgodnione zakresy częstotliwości;
  4. wykorzystującego zakresy częstotliwości zarezerwowane na rzecz podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością, o ile rezerwacja częstotliwości przewiduje zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia i określa warunki wykorzystywania częstotliwości;
  5. będącego urządzeniem klasy 1;
 3. objętych Rozporządzeniem w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego.

Urządzenia klasy 1:

Urządzenia klasy 1 to telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe, wobec których państwa członkowskie UE nie stosują ograniczeń w zakresie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania do użytku.

Przykładowa lista urządzeń klasy 1 dostępna jest na dole strony.

Szczegółowe specyfikacje interfejsów radiowych dla poszczególnych podklas, określające warunki używania urządzeń dostępne są tutaj.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bogusław Jaworski
Osoba publikująca informację: Wojciech Tyczyński
Osoba modyfikująca informację: Grzegorz Lewandowski
Data publikacji: 26.03.2019 10:22
Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2022 13:26