Wykaz pozwoleń radiowych

  • Stacje morskie i lotnicze rozwiń element

    Wykazy pozwoleń radiowych: wydanych dla stacji statkowych i nadbrzeżnych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej oraz stacji pokładowych i lotniskowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.

    Więcej