Praktyki i wolontariat

Dwoje ludzi pracujących na laptopach

ZASADY 

Praktyki, e-praktyki i wolontariat

Z myślą o młodych, ambitnych osobach, które chcą zdobyć wyjątkowe umiejętności oraz doświadczenie zawodowe, organizujemy praktyki, e-praktyki i wolontariat.

Oferujemy

Zdobycie doświadczenia zawodowego w administracji rządowej w obszarze:

 • analiz, regulacji i kontroli rynku telekomunikacyjnego oraz pocztowego,
 • gospodarki zasobami częstotliwości,
 • zarządzania zasobami numeracji telefonicznej,
 • kontroli spełniania wymagań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej.

Zapraszamy

 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • studentów i absolwentów wyższych uczelni,
 • aplikantów radcowskich.

Wymagane dokumenty:

 • z inicjatywy kandydata:
  1. - wniosek o odbycie praktyki/wolontariatu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (plik do pobrania),
  2. - kopia legitymacji uczniowskiej/studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły/uczelni; w przypadku praktyki absolwenckiej - kopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły na poziomie co najmniej gimnazjalnym,
  3. - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania praktyki,
 • na podstawie skierowania:
  1. - wniosek o zorganizowanie praktyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (plik do pobrania),
  2. - skierowanie ze szkoły/uczelni/Okręgowej Izby Radców Prawnych,
  3. - program praktyk,
  4. - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania praktyki.
 • e-praktyki:
  1. - wniosek o odbycie praktyki/e-praktyki/wolontariatu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (plik do pobrania),
  2. - kopia legitymacji studenckiej lub zaświadczenia z uczelni,
  3. - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania e-praktyki,

Kompletne zgłoszenie prosimy dostarczyć co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki/wolontariatu na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

lub przesłać na:

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych.


Inne informacje:

Praktyki i wolontariat są nieodpłatne i można je odbywać w czasie trwania roku szkolnego/akademickiego oraz w okresie wakacyjnym.
Koszty przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania pokrywa praktykant/wolontariusz.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z odbywaną praktyką/wolontariatem, jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej UKE: Klauzula informacyjna - praktyki i wolontariat.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Krakowiak
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Małgorzata Skurczyńska
Data publikacji: 24.07.2019 16:09
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 11:08