Postanowienie z 30 kwietnia 2021 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.471

Postanowieniem z 30 kwietnia 2021 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.471 Prezes Urzędu Komunikacji Elektornicznej przedłużył termin załatwienia sprawy do 30 czerwca 2021 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 30 kwietnia 2021 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Hubert Lenarczyk
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 30.04.2021 12:07